In English
 
Hjem | Referanser | Om oss | Kontakt oss  
 

Skip
Offshore
Mobile rigger
Kai & havn
Rørledninger
Lagringstanker
Sjøkabel & kraftverk
Fundamenter & betong

Offeranoder
Påtrykt strøm
Antigroe
Datastyring

Design & Engineering
Inspeksjon & Service
Installasjon
Dykkertjenester

Send oss e-post

 
Dykkertjenester

Vi påtar oss dykkeroppdrag i samarbeid med lokale dykkerselskaper som har erfaring med katodisk beskyttelse. Alle våre dykkeroppdrag gjøres iht. Arbeidstilsynets forskrift nr. 511 "Forskrift om dykking.

Tilstandskontroll av kaier
Vi utfører tilstandskontroll av spunt- og pelekaier. Sentralt i slike inspeksjoner er:
  • Vurdering av korrosjonsskader
  • Tykkelsesmålinger (ståltykkelser)
  • Vurdering av eksisterende anoder og påtrykt strømanlegg

Installasjon av katodisk beskyttelse for kaier
Dykkerinstallasjon er vanligvis inkludert i våre leveranser av offeranoder eller påtrykt strømanlegg.

Inspeksjon & installasjon på rigger og skip
Vi utfører dykkerinspeksjon og dykkerinstallasjon (eksempelvis undervannsutskifting av anoder) på mobile rigger og skip.

Kontakt oss gjerne om du vurderer dykkerinspeksjon eller undervannsarbeid.

Active Cathodic Protection AS
Postboks 68
3993 Langesund
contact@acp.no

 
 

Active Cathodic Protection AS, PO Boks 68,.3993 Langesund, Norway,.. Tlf: (+47) 35 96 78 50,.. Faks: (+47) 35 96 78 60